Gezond voor ons & voor onze bodem!

groente

telers

In de moestuin wordt op biologische wijze groenten, kruiden en bloemen geteeld. 

1000 m2 is ingedeeld in zes teeltvakken, waarop we ongeveer 40 verschillende gewassen telen. In ieder vak staat een bepaalde groep groenten die wij ieder jaar rouleren. En er is een tunnelkas waarin we onder andere tomaten en komkommers telen. De gewasrotatie is belangrijk bij het voorkomen van ziektes en plagen.

 

Vee

telers

De koeien, kippen en varkens spelen een belangrijke rol bij Telers van de Put.

Zij leveren niet alleen waardevolle voedingsmiddelen (vlees en eieren), maar we zien ze vooral als onmisbare collega’s. Zij begrazen het land en voorzien de bodem van mest. We zien ze niet puur als productiemiddel maar als een waardevolle toevoeging binnen de kringloop van ons bedrijf.

MEDE

telers

Wil jij meedoen aan de verandering van het voedselsysteem?

Wordt Mede-Teler! Iedereen die, op welke manier dan ook, Telers van de Put steunt is een Mede-Teler. Jij staat dan voor een korte(re) voedselketen met eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel! Als Mede-Teler kan je ons steunen door te kiezen voor een vleespakket, oogstaandeel of moestuindiner! 

De Put:
een unieke locatie

Telers van de Put, gevestigd op een unieke locatie waar op biologische wijze plantaardig en dierlijk voedsel wordt geproduceerd. In de moestuin verbouwen wij groenten, kruiden en bloemen. En op het kruidenrijke grasland houden wij op regeneratieve wijze, koeien, varkens en kippen voor vlees en eieren. De moestuin en dieren zorgen samen voor een kringloop op ons bedrijf. Kortom, het is een plek waar een gezonde bodem en eerlijk geproduceerd voedsel centraal staan.