Koeien

Onze Brandrode koeien zijn belangrijke grazers. Zij zetten het kruidenrijk grasland om in vlees. Daarnaast zorgen zij voor waardevolle mest, die wij weer gebruiken in de moestuin. Het Brandrode rund is een Oudhollands ras en past goed binnen ons bedrijf. De koeien hebben namelijk een hoge weerstand en zijn middelgroot, wat zorgt voor minder bodemverdichting. Zij hebben een rustig en handzaam karakter waardoor de horens behouden kunnen blijven. De horens spelen een belangrijke rol in hun mineralenhuishouding en zijn wat ons betreft cruciaal voor een gezonde en sterke koe.

De koeien grazen op de kruidenrijke graspercelen en worden gehuisvest in een mobiele open stal

Regeneratieve begrazing

Wij werken volgens de principes van regeneratieve begrazing, ook wel ‘Holisitic planned grazing’ genoemd. Dit is een specifieke manier van begrazen ontwikkelt door Allan Savory en heeft als doel grazers zo in te zetten dat het hele systeem er veerkrachtiger van wordt; het ecosysteem, het verdienmodel en de lokale samenleving. In het kort houdt het in dat het vee aan de hand van een vooraf gemaakt begrazingsplan wordt verplaatst om onder- en overbegrazing te voorkomen. Naast dat de dieren grazen, vertrappen ze ook planten. Deze planten sterven af en zorgen daarmee voor meer organische stof en bodemactiviteit. Meer organische stof en een rijke bodemactiviteit zorgen voor een grotere (bio)diversiteit, boven en onder de grond.