Onze  moestuin

In de moestuin wordt op biologische wijze groenten, kruiden en bloemen geteeld. 1000 m2 is ingedeeld in zes teeltvakken, waarop we ongeveer 40 verschillende gewassen telen. In ieder vak staat een bepaalde groep groenten die wij ieder jaar rouleren. Deze gewasrotatie is belangrijk bij het voorkomen van ziektes en plagen. En er is een tunnelkas waarin we onder andere tomaten en komkommers telen. 

oogst

aandeel

eier

aandeel

telers

risico

Bodemleven

Gewasrotatie is belangrijk bij het voorkomen van ziektes en plagen.

Voor een rijk bodemleven voorzien wij de moestuin jaarlijks van een laag compost en mest van onze eigen dieren. Dit bodemleven, bestaand uit allerlei organismen zoals wormen, kevers, schimmels en bacteriën zetten de compost en mest om in bruikbare voedingsstoffen voor de gewassen. Hierdoor hoeven wij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken.